ADT Denge Tankı

Kullanım Sıcak Su Hazırlayıcıları (Boylerler)
Menu

ADT Denge Tankı - Genel Özellikler
  • Tesisatlarda kullanılan akışkan sıvı tesisattan kazana geri dönerken ısı kaybına uğrar, bu durum ısı farkının ortaya çıkmasına ve kazanda ısıl gerilmelerin oluşmasına neden olur. Kazanın ömrünü kısaltır. Denge kabının ana görevi, tesisattan gelen soğumuş akışkanın kazandan gelen sıcak suyla karışarak ısıl dengeyi sağlamasıdır.
   Böylece ısıl farklar minumuma indirgenmiş olur. Üzerine bağlanan sensörlerle de sıcaklık ve basınç kontrolü yapılabilir.
  • Kazan devresi ile ısıtma devresi arasındaki hidrolik yükleri dengeler.
  • Yüksek mukavemente sahiptir ve hafi ftir.
  • Gövde kaynaklı konstrüksiyona sahiptir ve karbon çelikten imal edilir.
  • Tüm kapasitelerde, basınç, mukavemet ve sızdırmazlık testi uygulanır.
  • Üstün imalat teknolojisi ile istenilen ölçülerde denge kapı imalatı yapılabilir.
  • Denge kabı dik monte edilmelidir.
  • Kazanlar ve ısıtma zonları uygun su debisi altında çalışır.
  • Isıtma devresi kontrol sistemlerinden bağımsız olarak tek veya çok kazanlı sistemlerde kullanılabilir.
  • Denge kabının iki tarafında ki ayar elemanları (üç yollu vana v.b.) optimal çalışır.
  • Denge tanklarında isteğe bağlı olarak izolasyon yapılabilir.

ADT Denge Tankı - Teknik Ölçüler
adt03