AHI Hareketli Izgaralı Yakma Sistemleri

Yakma Sistemleri
Menu

AHI Hareketli Izgaralı Yakma Sistemleri - Genel Özellikler
  • Ülkemizde değişen ekonomik dengeler ile değişken petrol ve doğalgaz fi yatları, katı yakıtlı yakma sistemlerinin kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Ürün birim maliyetlerinde, yakıt maliyet yüzdesinin çok yüksek seviyelere çıkması, üreticileri alternatif yakıtlı enerji santrallerini kullanmaya yöneltmektedir.
  • Hareketli ızgara sisteminde, özel dizayn edilen ızgara ve ön yanma ocağı sayesinde odun, kömür, zımpara tozu, biomass vb. katı yakıtlar sorunsuz olarak otomatik besleme ve kül alma prensibine göre yakılabilir.
  • Kömürün ızgaraya giriş debisi ve hareketli elemanların çalıştırılma hızı, su sıcaklığına ve buhar basıncına bağlı olarak otomatik kumanda sistemi ile kolayca yapılabilir.
  • Yurdumuzda çıkan ve termik kazanlarda kullanılabilen linyit kömürlerin kül ergime derecesi düşük olduğu için ergiyen kül yanmakta olan kömür üzerinde hava geçirmeyen bir cüruf tabakası oluşturmaktadır. İyi bir yanma olabilmesi için cüruf tabakasının devamlı kırılması gerekmektedir. Ergiyen cüruf, ızgara elemanlarına yapışarak hava aralıklarının tıkanmasına, ızgara elemanlarının deformasyonuna sebep olmaktadır.
  • İleri itimli hareketli ızgara sistemi, sıralar halindeki ızgara elemanlarının bir sırası sabit, bir sırası hareketli konstrüksiyonu ile hareketli ızgaranın sabit ızgara üzerinde ileri kayarken yukarıdan alınan cüruf tabakasını kırması hem de yanmakta olan kömürü ileri doğru, yani ızgaranın alt ucuna doğru sürümesi mantığı ile çalışmaktadır. Bu şekilde ızgaranın üst kısmından alt kısmına doğru ilerleyen linyit, kuruma, gazlaşma, tutuşma ve yanma bölgelerinden geçerek kül bölgesine ulaşır ve verimli yanma gerçekleşir.
  • Izgara elemanları, Cr ve Si alaşımlı temper dökümünden, sıcaklık derecesi 900°C ısıya dayanıklı çelik alaşımlı malzemeden imal edilir.
  • Izgara tahriki, hidrolik veya varyatörlü sistem ile sağlanır.
  • Yanma havası, ızgara altından verilerek hem ızgaralar korunur hem de iyi bir yanma gerçekleşir.
  • Yanma sonucu oluşan kül ve cüruf, cüruf bunkeri altındaki kırıcılara gelir. Kırıcılardan dökülen küçük parça halindeki cürufl ar, kül alma konveyörü vasıtası ile cüruf arabasına veya ikincil cüruf konveyörüne iletilir.
  • Otomatik cüruf toplama ve efektif toz toplama sistemleri ile hava kalitesi koruma yönetmeliğinin öngördüğü
   değerler de rahatlıkla sağlanır ve üreticiye temiz, verimli, ucuz enerji üretimi olanağı sunulur.

AHI Hareketli Izgaralı Yakma Sistemleri - Teknik Ölçüler
Yakında eklenecektir...