AKTS Kurum Tutucu Siklonlar Ve Askt Seperatör Kurum Tutucular

Bacalar Ve Filtre Sistemleri
Menu

Akts Kurum Tutucu Siklonlar Ve Askt Seperatör Kurum TutucularABF Baca Filtreleri - Genel Özellikler
  • Kurum Tutucu Siklonlar tozsuzlaştırma sistemlerinde havadaki iri taneli partikülleri tutmak için kullanılırlar. Siklonlar yapıları ve çalışma prensipleri itibari ile ince tanecikli tozlarda çalışmaya uygun değildirler. Siklonlar ayrıca toz yükünün fazla olduğu sistemlerde fi ltre öncesi birinci kademe toz tutucu olarak görev yaparak fi ltreye gelen toz yükünü azaltırlar. Bu sayede fi ltre ünitesini daha verimli kullanmak mümkün olmaktadır.
  • Katı yakıtlı, özellikle kömür yakıtlı kazanlarda yanma sonucu oluşan duman gazları, yakıtın içerdiği kül oranına bağlı olarak oldukça kirlidir. Bu kül her ne kadar kazan içinde alınan konstrüktif tedbirler ile azaltılsa da kısmen duman gazları tarafından sürüklenerek kazan arkasından uçucu kül olarak bacaya verilmek üzere çıkar.
  • Uçucu kül ve kurumun çevreyi kirletmesini önlemek amacıyla kullanılan kurum tutucular mekanik mültisiklon tipinde olup iç kısmında küçük siklonlar bulunmaktadır. Siklonlarda santrifüj etkisi ile çökertilen partiküller siklon altındaki bunkerde birikmekte, zaman zaman bunker altındaki kapak açılarak kolaylıkla dışarı alınmaktadır.
   Ayrıca yanma sonucu oluşan kükürt dioksidin bir bölümü de bu uçucu küller ile birlikte çevreye atılmadan toplanmaktadır.
  • Multisiklon tipinde kurum tutucunun kullanılması ile duman gazları içinde bulunan çevreyi kirletici ve sağlığa zararlı partiküllerin büyük bir bölümü (%85 verimle) tutulmakta böylece işletme ve çevresi duman gazlarının zararlı etkilerinden korunmuş olmaktadır.
  • Seperatör kurum tutucular, birinci kademede baca gazı içerisindeki kaba partikülleri tutar,ikinci bölümde ıslak yıkama sistemiyle emsiyon içerisindeki ince partiküller baca gazı yıkanarak filtre edilir.
  • Kurum Tutucu Siklonlar, Paslanmaz veya Siyah sac olarak imal edilebilirler.Ayrıca Sulu ve Kuru tipleri mevcut olup partiküllerin çökertilmesinde istenilen tip seçilebilmektedir.

Akts Kurum Tutucu Siklonlar Ve Askt Seperatör Kurum Tutucular - Teknik Ölçüler
Yakında eklenecektir...